شرایط ضمانت چاپ

در فرم های چاپی اشتباهات ناشی از خطای اپراتور و یا مشکلات دستگاه های چاپ اجتناب ناپذیر است . گروه چاپ تخصصی هوروش در راستای اطمینان مشتریان از چاپ مجدد این محصولات ،سال ها پیش اقدام به گارانتی چاپ در تمام محصولات چاپی خود نمود . از این رو با در دست داشتن محصولی که از نظر شما دچارخرابی است به مسئول گارانتی چاپ گروه هوروش مراجعه کرده تا با در نظر گرفتن مواردی که شامل گارانتی می شود و سفارش شما بررسی شده و اگر ایراد از سمت هوروش باشد کار مجددا چاپ و تحویل می شود.

نکته : هزینه های جانبی از جمله هزینه های پیک . باربری و ... به عهده هوروش نمی باشد ، لذا هنگام تحویل سفارش محصولات را به دقت مورد بررسی قرار دهید.